ขั้นตอนและข้อปฏิบัติในการใช้บริการ


ติดต่อเรา


สำนักงานของผู้รับจ้างบริหารอาคารและลานจอดรถ (ตลอด 24 ชั่วโมง)

รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน)

โทรศัพท์ 02-513-1895

รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สีม่วง)

โทรศัพท์ 063-583-2290

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ)

โทรศัพท์ 092-271-7444


การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

175 ถ.พระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
เบอร์ติดต่อ (เฉพาะวันและเวลาทำการ)
โทรศัพท์
0 2716 4000
  - สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน)
ต่อ 2325 หรือ 2347
  - สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง)
ต่อ 2343 หรือ 2353
  - โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ)
ต่อ 2343
โทรสาร
0 2716 4030
Call Center
0 2716 4044