ขั้นตอนและข้อปฏิบัติในการใช้บริการ


ติดต่อเรา


การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

175 ถ.พระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
เบอร์ติดต่อ
โทรศัพท์
0 2716 4000 ต่อ 2325 หรือ 2334
โทรสาร
0 2716 4030
Call Center
0 2716 4044

สำนักงานของผู้รับจ้างบริหารอาคารและลานจอดรถ

อาคาร 9 ชั้น สถานีลาดพร้าว
โทรศัพท์ 02-513-1895